Chicago Architecture Info

Photograph of Soka Gakkai International Buddhist Center

Soka Gakkai International Buddhist Center

Photograph © Wayne Lorentz